FCC Gliding 2023

Prievidza, Slovaška,   16. april 2023 – 27. april 2023

Datoteke

Zračni prostori

AS_FCC2023V3.TXT Posodobljeno: 16. 04. 23 07:19

Točke

TPFCC2023.cup Posodobljeno: 16. 03. 23 14:08

Additional downloads

handicaps_club_class

handicap_15m_class

handicap_combi_class

handicap_excel

altscoring