IRJ sud-est

Château-Arnoux-Saint-Auban, Francija,   05. avgust 2019 – 10. avgust 2019

Naloga 3, Klubski, 08. avgust 2019

Verzija naloge: h (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
094VAUMASE 15,23 km 211,3° Linija 12,00 km
014CHATILLON EN DIOIS 75,36 km 320,3° Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km
001AIGUINES 116,51 km 148,2° Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km
124DORMILLOUSE 68,87 km 9,0° Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km
000ST AUBAN Aero 47,45 km 218,4° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 308,19 km

Opis naloge

QNH 1009

mise en piste sud , pret pour 13h00

frequence concours 122.15
frequence aerodrome 122.30

espace aerien gap parachutisme


arrivee 850m mini