Northern Region Championships Nov- Dec 2020

Matamata, Nova Zelandija,   28. november 2020 – 05. december 2020

Naloga 5, Racing, 05. december 2020

Trajanje naloge: 2:00:00
Verzija naloge: 1
Točka Razdalja Smer Sektor
WADV Wardville 3,40 km 233,9° Linija 10,00 km
KFCS KFCSheds 37,18 km 163,9° Cilinder R=10,00 km
TIRO Tirohia 71,01 km 341,3° Cilinder R=10,00 km
BOPD BOP Depot 52,72 km 156,1° Cilinder R=2,00 km
MAFS Mat Fin South 18,77 km 320,9° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 135,73 km  /  223,61 km  (179,67 km)