NZ Northern Region Champs Nov 2023

Matamata, Nova Zelandija,   18. november 2023 – 25. november 2023

Naloga 2, Sports, 22. november 2023

Trajanje naloge: 2:00:00
Verzija naloge: 0 (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
WALT Walton 3,58 km 103,5° Linija 5,00 km
WATO Waitoa 15,95 km 339,0° Cilinder R=10,00 km
ARAP Arapuni Dam 52,79 km 179,3° Cilinder R=20,00 km
NZMA Matamata AF 38,02 km 13,0° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 47,76 km  /  166,27 km  (106,76 km)