* * * Régional PACA & Inter Régional Junior 2016 * * *

Vinon, Francija,   09. julij 2016 – 16. julij 2016

Uradno rezultati za Inter Régional Sud-Est Junior, naloga 1 (09. julij 2016)

Točke:083GREOUX - 052SAVINES - 021DIGNE - 033LARAGNE - 066VINON Aero
Razdalja naloge: 246,22 km
Informacije o nalogi:Course sur circuit - Facteur journalier (F)=1,000 ; Points maximum (Pm)=977 - Points vitesse (PvM)=521 - Points distance (PdM)=456
# OP TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Handicap Štart Cilj Čas Hitrost Razdalja Točke
1. L Maxime LEFORT Valence Pegase 107 14:03:23 16:59:58 2:56:35 83,66 km/h 246,22 km 977
2. EY Victor TOURNIER AAPCA Fayence Pegase 107 14:16:26 17:40:53 3:24:27 72,26 km/h 246,22 km 764
3. TJ MONNAHAN & BALAY Duo Discus 110 14:15:12 17:22:06 3:06:54 79,04 km/h 246,22 km 751
4. TL Andrea SERRET CSVVA Pegase 107 14:05:20 17:44:36 3:39:16 67,38 km/h 246,22 km 673
5. RA RAFFIN & BUSSCHAERT CSVVA DG 1000/20m 111 13:46:41 185,26 km 281
DNF B367 Cyril SANCHEZ St Rémy Pegase 107 0,00 km 0
DNF = Ni letel
EY - Warning : Pilotage dangereux en arrivée
RA - Mauvais franchissement ligne de départ