Trogár 2022

Nitra, Slovaška,   07. maj 2022 – 15. maj 2022

Naloge in Rezultati

Klubski
15. 05. 22 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
14. 05. 22 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
13. 05. 22 Brez naloge
12. 05. 22 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
11. 05. 22 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
10. 05. 22 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
9. 05. 22 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
8. 05. 22 Brez naloge
7. 05. 22 Brez naloge
Odprti
15. 05. 22 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
14. 05. 22 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
13. 05. 22 Brez naloge
12. 05. 22 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
11. 05. 22 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
10. 05. 22 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
9. 05. 22 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
8. 05. 22 Brez naloge
7. 05. 22 Brez naloge