WAGA State Championship 2023

Beverley, Avstralija,   19. januar 2023 – 28. januar 2023

Naloga 6, Odprti, 26. januar 2023

Trajanje naloge: 3:00:00
Verzija naloge: Day 6 (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
01Bev Airfield 0,00 km 0,0° Linija 4,00 km
14Bev South 1 72,24 km 180,4° Polmer1=10,00 km, Polmer2=135,00 km, Radial1=185,0°, Radial2=175,0°, Cilinder R=10,00 km
13Bev SE1 47,42 km 57,0° Cilinder R=10,00 km
01Bev Airfield 60,83 km 319,5° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 150,49 km  /  446,03 km  (180,49 km)