63º Campeonato Brasileiro de Voo em Planadores

Itápolis, Brazílie,   9. října 2021 – 16. října 2021

Úloha 3, Aberta, 13. října 2021

Typ úlohy: 1 (v1)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
35ATAAGR 4,76 km 302,3° Páska 10,00 km
24ROSLEN 89,37 km 351,5° Cylinder R=0,50 km
26SAUGST 99,37 km 164,9° Cylinder R=0,50 km
23PITANG 89,59 km 30,0° Cylinder R=0,50 km
16FRUCMP 84,04 km 259,8° Cylinder R=0,50 km
01AITPL 54,02 km 158,2° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 416,39 km

Poznámky k úloze

FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45
ALT MIN CHEGADA: 300m
ALTITUDE DO CAMPO: 560m.