LII Campeonato Nacional de Vuelo a Vela 2021

Garray, Španělsko,   13. června 2021 – 19. června 2021

Úloha 5, Volná, 17. června 2021

Typ úlohy: 1
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
485_Soria 6,49 km 351,4° Páska 10,00 km
214_Benitos 240,37 km 240,7° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
156_ZA Sonseca 142,44 km 142,2° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
035_AD Lillo 52,39 km 82,8° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
061_AD Sotos 114,22 km 61,4° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
390_Monreal de Ariza 120,64 km 1,3° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
001_AD Garray 62,44 km 332,7° Cylinder R=4,00 km
Celkem: 732,49 km