Polish 10th 15m Nationals / 18th Club Nationals /Ostrów Glide 2020

Ostrów Wielkopolski Michałków, Polsko,   17. července 2020 – 25. července 2020

Úloha 1, 15m Polish Nationals, 17. července 2020

Typ úlohy: task A (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
235SOBO 9,37 km 187,1° Páska 10,00 km
206TUREK 49,78 km 59,1° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
150PYZDR 56,86 km 288,0° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
001DABROWA 71,66 km 117,0° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
244Home 53,78 km 250,7° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 232,08 km
Neaktivní vzdušné prostory: AAA 126 MICHALKOW