Polish 10th 15m Nationals / 18th Club Nationals /Ostrów Glide 2020

Ostrów Wielkopolski Michałków, Polsko,   17. července 2020 – 25. července 2020

Úloha 8, 15m Polish Nationals, 25. července 2020

Typ úlohy: task A (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
060BILC 9,99 km 293,8° Páska 10,00 km
323KOSCIA 103,54 km 298,2° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
112MALAN 120,87 km 96,9° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
142POGOR 81,48 km 260,1° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
093GSTYC 59,95 km 105,4° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
244Home 12,32 km 280,5° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 378,15 km
Neaktivní vzdušné prostory: AAA 126 MICHALKOW, TR 36, TS 07A, TS 06D, TS 06A, TS 06B, TS 06C, TS 07B, TS 07C, TS 07D, TS 07E, TS 451, TS 453