Polish 10th 15m Nationals / 18th Club Nationals /Ostrów Glide 2020

Ostrów Wielkopolski Michałków, Polsko,   17. července 2020 – 25. července 2020

Úloha 8, Club A - Regionals, 25. července 2020

Typ úlohy: task A (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
241RASZK 8,77 km 101,3° Páska 10,00 km
089KRZYN 68,09 km 293,8° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
112MALAN 108,42 km 89,7° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
152CHAJ 48,19 km 169,2° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
244Home 47,64 km 292,5° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 272,34 km
Neaktivní vzdušné prostory: AAA 126 MICHALKOW, TS 06A, TS 06B, TS 06C, TS 06D, TS 07A, TS 07B, TS 07C, TS 07D, TS 07E, TR 36, TS 453, TS 451