Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju

Lesce-Bled, Slowenien,   29. Mai 2009 – 7. Juni 2009

Trainingstag 2, Znanstvena fantastika, 2. Juni 2009

Aufgabenzeit: 2:00:00
Aufgabenversion: 1
Wendepunkt Entfernung Richtung Sektor
154Vrba 1,89 km 203,5° Weiter, R=7,00 km, Winkel=90,0°
099Reisskofelbad 83,16 km 292,1° Zylinder R=52,00 km
127Mezica 132,32 km 96,3° Zylinder R=35,00 km
082Tromeja 87,49 km 270,4° Zylinder R=25,00 km
000Lesce 36,46 km 116,8° Zylinder R=3,00 km
Gesamt: 120,47 km  /  562,35 km  (339,43 km)

Aufgabennotizen

Frekvenca štarta in cilja / Start and finish frequency: 123.50 MHz
Grid: steza 13 do 12.00 / runway 13 until 12.00
Predviden čas poletanja / Expected time for take-off: 12.30
Izvenletališki pristanki / Outlandings : pokličite / call +386 41 433 095 Andrej FIJAVŽ
ali pošljite SMS / or send SMS : +386 41 433 095

Min. višina prihoda v ciljni sektor / Min. altitude for entering finish sector: 804m QNH

Sector 1: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 2: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 3: PREPOVEDAN / PROHIBITED

Secto 1 in Sector 2 se odpreta skupaj s štartnim sektorjem za standardni razred.
Secto 1 in Sector 2 will open the same time as starting sector for standard class.

Zona štarta motorja / Engine start area:
v radiju 3 km od točke 000Lesce / cylinder with radius 3 km from turnpoint 000Lesce

Lete lahko pošljete na: / flights can be sent to:
dpsjl2009@gmail.com

TASK B
Čas naloge 2:00 / Task time 2:00