Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju

Lesce-Bled, Slovenia,   29 May 2009 – 7 June 2009

Practice 2, Znanstvena fantastika, 2 June 2009

Task duration: 2:00:00
Task version: 1
Turnpoint Distance Direction Observation zone
154Vrba 1.89 km 203.5° Next, R=7.00 km, Angle=90.0°
099Reisskofelbad 83.16 km 292.1° Cylinder R=52.00 km
127Mezica 132.32 km 96.3° Cylinder R=35.00 km
082Tromeja 87.49 km 270.4° Cylinder R=25.00 km
000Lesce 36.46 km 116.8° Cylinder R=3.00 km
Total: 120.47 km  /  562.35 km  (339.43 km)

Task notes

Frekvenca štarta in cilja / Start and finish frequency: 123.50 MHz
Grid: steza 13 do 12.00 / runway 13 until 12.00
Predviden čas poletanja / Expected time for take-off: 12.30
Izvenletališki pristanki / Outlandings : pokličite / call +386 41 433 095 Andrej FIJAVŽ
ali pošljite SMS / or send SMS : +386 41 433 095

Min. višina prihoda v ciljni sektor / Min. altitude for entering finish sector: 804m QNH

Sector 1: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 2: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 3: PREPOVEDAN / PROHIBITED

Secto 1 in Sector 2 se odpreta skupaj s štartnim sektorjem za standardni razred.
Secto 1 in Sector 2 will open the same time as starting sector for standard class.

Zona štarta motorja / Engine start area:
v radiju 3 km od točke 000Lesce / cylinder with radius 3 km from turnpoint 000Lesce

Lete lahko pošljete na: / flights can be sent to:
dpsjl2009@gmail.com

TASK B
Čas naloge 2:00 / Task time 2:00