XXVIII. DPSJL za člane in Mednarodno prvenstvo LXNAV 2019

Murska Sobota, Slovenia,   July 13, 2019 – July 21, 2019

Task 6, Club, July 18, 2019

Task duration: 2:15:00
Task version: 1 (v4)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
01_MS-AD 3.09 km 90.8° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
60_MONOS 36.41 km 11.3° Cylinder R=15.00 km
75_CSORN 57.08 km 151.1° Cylinder R=14.00 km
62_KONDO 47.49 km 337.3° Cylinder R=15.00 km
89_SELNI 44.81 km 180.2° Cylinder R=12.00 km
71_RESZN 20.10 km 18.7° Cylinder R=5.00 km
05_VZHOD 19.79 km 259.2° Line 6.00 km (Radius 3.00 km)
Total: 109.43 km  /  344.17 km  (225.68 km)

Task notes

OPOMBA/REMARKS:
Hrvaški zračni prostor je zaprt, razen LDD101, 102 in 103 (Croatia airspace is closed, except LDD101,102,103)
Postavljanje na start do 11:30, steza 27 (Grid time 11:30, runway 27)
Predvideno vzletanje ob 12:00 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)