XXVIII. DPSJL za člane in Mednarodno prvenstvo LXNAV 2019

Murska Sobota, Slovénie,   13 juillet 2019 – 21 juillet 2019

Epreuve 6, Club, 18 juillet 2019

Durée de l'épreuve : 2:15:00
Version de l'épreuve : 1 (v4)
Point de virage Distance Direction Zone d'observation
01_MS-AD 3,09 km 90,8° Ligne 10,00 km
60_MONOS 36,41 km 11,3° Cylindre R=15,00 km
75_CSORN 57,08 km 151,1° Cylindre R=14,00 km
62_KONDO 47,49 km 337,3° Cylindre R=15,00 km
89_SELNI 44,81 km 180,2° Cylindre R=12,00 km
71_RESZN 20,10 km 18,7° Cylindre R=5,00 km
05_VZHOD 19,79 km 259,2° Ligne 6,00 km
Total : 109,43 km  /  344,17 km  (225,68 km)

Notes sur l'épreuve

OPOMBA/REMARKS:
Hrvaški zračni prostor je zaprt, razen LDD101, 102 in 103 (Croatia airspace is closed, except LDD101,102,103)
Postavljanje na start do 11:30, steza 27 (Grid time 11:30, runway 27)
Predvideno vzletanje ob 12:00 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)