12. Mladinsko državno prvenstvo v jadralnem letenju

Lesce-Bled, Slovenia,   19 May 2007 – 27 May 2007

Downloads

Additional downloads

URADNE OBRATNE TOČKE
Format CUP za SeeYou

ZRAČNI PROSTOR
To je neuradni zračni prostor, ki bo v uporabi med tekmovanjem. Prijavljeni tekmovalci bodo smeli uporabiti posebej označene sektorje 1, 2 in 3. 5 minut pred vstopom v katerega od sektorjev morajo vstop javiti kontroli letenja na frekvenci 135.275 (Ljubljana Approach Radar)
Datoteka CUB
Datoteke TXT (OpenAir)
Za sodelovanje se najlepše zahvaljujemo Kontroli zračnega prometa Slovenije d.o.o.!

Zračni prostor MDJP 2007 

TEKSTOVNI DOKUMENTI
Bilten za DP in Grand Prix
Prijavnica PDF
Prijavnica Word