Arboga Open 2017

Arboga, Sweden,   1 July 2017 – 8 July 2017

Official results for 18 Meter on task 1 (1 July 2017)

Turnpoints:002Arboga SP 2 - 131Fagersta jvgbro - 186Jarnboaas ka - 229N Horken s-spets - 004Arboga Finish
Task distance: 180.05 km  /  342.37 km  (259.19 km)
Task duration: 2:30:00
Task info:Max Poäng = 835; Dagsfaktor = 1,000 ; Skript: Speed task AAT ver 3.31 (pe/lrb juni 2014) ; Giltig tävlingsdag, fler än 25% av de som har startat från marken har flugit mer än 100,0 km. Antal tävlande över korrigerad distans: 15, noterade starter: 15, gräns: 4
# OP CN Contestant Club Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. 7X
Börje Eriksson
Uppsala FK Ventus 3 13:37:49 16:13:01 2:35:12 128.77 km/h 333.07 km 835
2. 2T
Peter Johansson
Uppsala FK ASG29E 13:38:18 16:27:18 2:49:00 113.43 km/h 319.51 km 676
3. KX
Gunnar Karlsson
Örebro SFK Ventus 2cxaJ 13:26:57 16:00:24 2:33:27 110.40 km/h 282.34 km 644
4. VA
Torbjörn Hägnander
Lidköpings SFK LS 10-s-18 13:39:26 16:06:16 2:26:50 110.63 km/h 276.58 km 629
5. VZ
Peter Cutting
Malmö SFK ASG29E 13:39:04 16:05:43 2:26:39 111.14 km/h 277.84 km 628
6. UR
Ulf Ringertz
Eskilstuna FK Ventus 2cxT 13:16:50 15:56:27 2:39:37 107.27 km/h 285.36 km 612
7. 1G
Jan Hasslid
SFK Karlstad Ventus 2cxM 13:15:20 15:45:30 2:30:10 105.08 km/h 262.99 km 583
8. UA
Tonny Olsson
Stockholms SFK ASG29E 13:19:50 15:46:37 2:26:47 103.17 km/h 257.93 km 569
9. 2W
Börje Gustavsson
Borås SFK LAK 17 13:26:04 16:06:17 2:40:13 102.54 km/h 273.81 km 563
10. XL
Holger Eriksson
Västerås FK ASH26 13:39:41 16:01:41 2:22:00 102.50 km/h 256.25 km 544
11. RL
Bengt Nilsson
Göteborgs SFK Ventus 2CM 13:38:06 16:24:18 2:46:12 98.59 km/h 273.08 km 522
12. 2Y
Henrik Åslund
Linköpings SFK DG808C 13:43:22 16:35:11 2:51:49 104.37 km/h 298.89 km 505
13. JJ
Peter Olsson
Göreborgs SFK ASG29E 13:51:38 16:19:17 2:27:39 83.95 km/h 209.86 km 390
13. IZ
Börje Ragnarsson
Lidköpings Fk LS6C/18 13:20:02 15:37:10 2:17:08 83.50 km/h 208.75 km 390
13. IMU
Torbjörn Olsson
Lidköpings SFK Ventus a/16,6 13:17:24 15:55:43 2:38:19 80.64 km/h 212.78 km 390
VA - Överskridit max höjd i Sektor Bertil, 18m
VZ - Överskridit max höjd i Sektor Bertil, 24m
1G - Överskridit maxhöjd i Sektor Bertil, 6m
XL - Överskridit max höjd i Sektor Bertil, 18m
2Y - Överskridit max höjd i Sektor Bertil, 77m