XXVIII. DPSJL za člane in Mednarodno prvenstvo LXNAV 2019

Murska Sobota, Slovenia,   13 July 2019 – 21 July 2019

Task 3, Club, 15 July 2019

Task version: 1 (v2)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
01_MS-AD 3.09 km 90.8° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
65_NAGYL 47.36 km 69.8° Cylinder R=0.50 km
49_SZ-AD 57.10 km 350.2° Cylinder R=0.50 km
57_NAGYT 41.97 km 143.4° Cylinder R=0.50 km
66_KERKA 41.94 km 234.7° Cylinder R=0.50 km
77_NA-AD 50.30 km 137.1° Cylinder R=0.50 km
69_NOVA 35.74 km 322.9° Cylinder R=0.50 km
05_VZHOD 35.49 km 260.5° Line 6.00 km (Radius 3.00 km)
Total: 309.89 km

Task notes

OPOMBA/REMARKS:
Postavljanje na start do 11:00, steza 09 (Grid time 11:00, runway 09)
Predvideno vzletanje ob 11:15 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)