XXVIII. DPSJL za člane in Mednarodno prvenstvo LXNAV 2019

Murska Sobota, Slovenia,   13 July 2019 – 21 July 2019

Task 4, Club, 16 July 2019

Task duration: 3:00:00
Task version: 1 (v2)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
01_MS-AD 3.09 km 90.8° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
51_TOKOR 100.30 km 44.4° Cylinder R=20.00 km
16_KRASC 99.80 km 234.9° Cylinder R=5.00 km
23_ZAKA 89.90 km 127.9° Cylinder R=40.00 km
05_VZHOD 70.88 km 307.1° Line 6.00 km (Radius 3.00 km)
Total: 233.22 km  /  488.79 km  (360.88 km)

Task notes

OPOMBA/REMARKS:
Na Hrvaškem so odprte vse zone "8000 feet", zone "6000in5000feet" so ZAPRTE!
(Croatia airspace is open only 8000feet zones, zones 5000&6000feet are CLOSED !)
Postavljanje na start do 11:00, steza 27 (Grid time 11:00, runway 27)
Predvideno vzletanje ob 11:15 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)