Königsdorfer Wettbewerb 2022

Königsdorf, Allemagne,   7 mai 2022 – 14 mai 2022

Champions

Einsteigerklasse
1 AX Joachim Holzmann 1 926
2 AN Franz Höbel 1 257
3 08 Hartmann & Schürer 779
Leichte Klasse
1 SOM Rodrigo Sorbilli 3 680
2 2C Antoine Baehl 3 676
3 8Y Benedikt Bursian 3 542
Schwere Klasse
1 MB Michael Wisbacher 4 348
2 2A Benjamin Bachmaier 4 166
3 2T Nikolai Wolf 4 141

Live Tracking 12.5.2022

Einsteigerklasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022_E.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T6_E.tsk&lat=47.181&lon=12.378&z=9&id=   Leichte Klasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022_L.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T6_L.tsk&lat=47.181&lon=12.378&z=9&id=   Schwere Klasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022_S.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T6_S.tsk&lat=47.181&lon...
Lire la suite…

Ecrit par : Benjamin Bachmaier le 12 mai 2022 07:57.

Live Tracking 11.5.2022

Einsteigerklasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022_E.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T5_E.tsk&lat=47.181&lon=12.378&z=9&id=   Leichte Klasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022_L.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T5_L.tsk&lat=47.181&lon=12.378&z=9&id=   Schwere Klasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022_S.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T5_S.tsk&lat=47.181&lon...
Lire la suite…

Ecrit par : Benjamin Bachmaier le 11 mai 2022 08:10.

Live Tracking 10.5.2022

Einsteigerklasse https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T4_E.tsk&lat=47.573&lon=11.552&z=10&id= Leichte Klasse https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T4_L.tsk&lat=47.573&lon=11.552&z=10&id= Schwere Klasse https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T4_S.tsk&lat=47.573&lon=11.552&z=1...
Lire la suite…

Ecrit par : Benjamin Bachmaier le 10 mai 2022 07:41.

Live Tracking 9.5.2022

Einsteigerklasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T3_E.tsk&lat=47.573&lon=11.552&z=10&id= Leichte Klasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T3_L.tsk&lat=47.573&lon=11.552&z=10&id=   Schwere Klasse: https://glidertracker.org/#nowelcome&lst=https://www.ghhsnet.de/KDFWB2022.csv&tsk=https://www.ghhsnet.de/KDFWB22_T3_S.tsk&lat=47.573&lon=11.55...
Lire la suite…

Ecrit par : Benjamin Bachmaier le 9 mai 2022 07:27.

Dernier vainqueur

1. Joachim Holzmann 61,30 km/h
2. Franz Höbel 31,77 km
3. Hartmann & Schürer 9,69 km
Mise à jour : 14/05/2022 21:05
1. Rodrigo Sorbilli 73,49 km/h
2. Antoine Baehl 71,01 km/h
3. Herzog & Lang 68,64 km/h
Mise à jour : 14/05/2022 21:04
1. Christian Pfeifer 88,63 km/h
2. Ecki Wehnert 83,12 km/h
3. Markus Full 86,74 km/h
Mise à jour : 14/05/2022 21:05

Dernière épreuve

Epreuve 8, 14 mai 2022
Distance de l'épreuve : 142,99 km
Mise à jour : 14/05/2022 08:19
Epreuve 8, 14 mai 2022
Distance de l'épreuve : 220,27 km
Mise à jour : 14/05/2022 18:50
Epreuve 8, 14 mai 2022
Distance de l'épreuve : 300,12 km
Mise à jour : 14/05/2022 08:05