GRUDZIADZ REGIONAL CHAMPIONSHIP/OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA

Grudziadz Lisie, Pologne,   31 juillet 2020 – 8 août 2020

Epreuve 2, CLUB A, 2 août 2020

Durée de l'épreuve : 2:00:00
Version de l'épreuve : b3 (v5)
Point de virage Distance Direction Zone d'observation
448TARPNO 3,37 km 22,2° Ligne 10,00 km
513ZALESI 86,66 km 303,5° Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km
515ZALEW 60,61 km 166,2° Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km
061CZARNE 53,99 km 20,7° Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=25,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km
LISIE 50,88 km 131,2° Cylindre R=3,00 km
Total : 132,83 km  /  391,34 km  (252,14 km)
Espaces aériens inactifs : TSA09A, TRA69A