XXVIII. DPSJL za člane in Mednarodno prvenstvo LXNAV 2019

Murska Sobota, Slovénie,   13 juillet 2019 – 21 juillet 2019

Epreuve 4, Club, 16 juillet 2019

Durée de l'épreuve : 3:00:00
Version de l'épreuve : 1 (v2)
Point de virage Distance Direction Zone d'observation
01_MS-AD 3,09 km 90,8° Ligne 10,00 km
51_TOKOR 100,30 km 44,4° Cylindre R=20,00 km
16_KRASC 99,80 km 234,9° Cylindre R=5,00 km
23_ZAKA 89,90 km 127,9° Cylindre R=40,00 km
05_VZHOD 70,88 km 307,1° Ligne 6,00 km
Total : 233,22 km  /  488,79 km  (360,88 km)

Notes sur l'épreuve

OPOMBA/REMARKS:
Na Hrvaškem so odprte vse zone "8000 feet", zone "6000in5000feet" so ZAPRTE!
(Croatia airspace is open only 8000feet zones, zones 5000&6000feet are CLOSED !)
Postavljanje na start do 11:00, steza 27 (Grid time 11:00, runway 27)
Predvideno vzletanje ob 11:15 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)