UK 15m, Standard & Open Class Nationals 2022

Aston Down, Velika Britanija,   11. junij 2022 – 19. junij 2022

Skupni rezultati za 15m po nalogi 3

# OP TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Skupno
1 LE Leigh Wells JS3 2.992
2 F2 Derren Francis Ventus 3ts 2.937
3 2 10 Gary Stingemore AS 33Es 2.849
4 802 Matt Davis JS-3 2.815
5 2 0 Liz Sparrow ASG 29E 2.814
6 1 420 Kim Tipple ASG 29E 2.761
7 1 152 Richard Hood Ventus 2cxa 2.725
8 210 Philip Jones Ventus-3TS 2.400
9 2 E11 Stephen Ell ASG 29E 2.348
10 V2 Chris Curtis Ventus 2cxaj 2.072
11 3 Z6 Frank Davies ASG 29E 2.041
12 2 9 Rory Ellis AS 33Es 2.019
13 1 90 Steve Barter Ventus 3ts 1.945
14 1 JPT Mike Stephens ASW 27b 1.821
15 436 David Bray Ventus 2bx 1.544