UK 15m, Standard & Open Class Nationals 2022

Aston Down, Velika Britanija,   11. junij 2022 – 19. junij 2022

Skupni rezultati za 15m po nalogi 4

# OP TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Skupno
1 LE Leigh Wells JS3 3.934
2 F2 Derren Francis Ventus 3ts 3.878
3 10 Gary Stingemore AS 33Es 3.849
4 802 Matt Davis JS-3 3.811
5 2 152 Richard Hood Ventus 2cxa 3.650
6 420 Kim Tipple ASG 29E 3.588
7 2 0 Liz Sparrow ASG 29E 3.577
8 210 Philip Jones Ventus-3TS 3.343
9 E11 Stephen Ell ASG 29E 3.211
10 V2 Chris Curtis Ventus 2cxaj 2.902
11 1 9 Rory Ellis AS 33Es 2.843
12 1 Z6 Frank Davies ASG 29E 2.816
13 90 Steve Barter Ventus 3ts 2.741
14 JPT Mike Stephens ASW 27b 2.419
15 436 David Bray Ventus 2bx 2.336