UK 15m, Standard & Open Class Nationals 2022

Aston Down, Velika Britanija,   11. junij 2022 – 19. junij 2022

Skupni rezultati za 15m po nalogi 5

# OP TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Skupno
1 LE Leigh Wells JS3 4.712
2 1 10 Gary Stingemore AS 33Es 4.628
3 1 F2 Derren Francis Ventus 3ts 4.615
4 802 Matt Davis JS-3 4.573
5 152 Richard Hood Ventus 2cxa 4.444
6 420 Kim Tipple ASG 29E 4.352
7 0 Liz Sparrow ASG 29E 4.288
8 1 E11 Stephen Ell ASG 29E 3.970
9 1 210 Philip Jones Ventus-3TS 3.723
10 V2 Chris Curtis Ventus 2cxaj 3.360
11 1 Z6 Frank Davies ASG 29E 3.197
12 1 90 Steve Barter Ventus 3ts 3.125
13 2 9 Rory Ellis AS 33Es 3.099
14 JPT Mike Stephens ASW 27b 3.037
15 436 David Bray Ventus 2bx 2.844