FCC Gliding 2022

Prievidza, Slovaška,   24. april 2022 – 05. maj 2022

Datoteke

Zračni prostori

AS_FCC2022v2.TXT Posodobljeno: 30. 04. 22 09:21

Točke

TP_FCC 2022.cup Posodobljeno: 21. 03. 22 16:39

Additional downloads

AS_FCC2022.TXT: AS_FCC2022

Handicap_with_water2

Handicap_without_water2

CZILV25

TP_FCC2022