NZ Northern Region Champs Nov 2023

Matamata, Nova Zelandija,   18. november 2023 – 25. november 2023

Naloga 4, Sports, 24. november 2023

Trajanje naloge: 2:30:00
Verzija naloge: 0 (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
WADV Wardville 3,78 km 245,9° Linija 5,00 km
PUTU Putararu 37,07 km 178,8° Cilinder R=15,00 km
HIKU Hikutaia 88,33 km 352,3° Cilinder R=20,00 km
BOPD BOP Depot 70,02 km 163,3° Cilinder R=5,00 km
NZMA Matamata AF 19,58 km 320,2° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 135,42 km  /  294,64 km  (214,99 km)