NZ Northern Region Champs Nov 2023

Matamata, Nova Zelandija,   18. november 2023 – 25. november 2023

Naloga 5, Sports, 25. november 2023

Trajanje naloge: 2:00:00
Verzija naloge: 0 (v2)
Točka Razdalja Smer Sektor
WAHA Waharoa 2,89 km 336,6° Linija 5,00 km
OKOR Okoroire 21,80 km 168,2° Cilinder R=10,00 km
LOWW Lower Waitoa 56,79 km 336,0° Cilinder R=10,00 km
NZMA Matamata AF 32,93 km 148,1° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 71,74 km  /  151,38 km  (111,52 km)