Trogár 2020

Nitra, Slovaška,   01. maj 2020 – 10. maj 2020

Naloga za Klubski, dne 03. maj 2020, Naloga odpovedana

Verzija naloge: task (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
123KALVARIA 3,73 km 120,3° Linija 1,00 km
153LEFANTOVCE 14,96 km 22,0° Cilinder R=0,50 km
049CHOTIN 66,90 km 178,1° Cilinder R=0,50 km
001NITRA 48,37 km 354,7° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 130,23 km