Trogár 2020

Nitra, Slovaška,   01. maj 2020 – 10. maj 2020

Naloge in Rezultati

Klubski
10. 05. 20 Brez naloge
9. 05. 20 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
8. 05. 20 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
7. 05. 20 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
6. 05. 20 Brez naloge
5. 05. 20 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
4. 05. 20 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
3. 05. 20 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
2. 05. 20 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
1. 05. 20 Brez naloge
Standardni
10. 05. 20 Brez naloge
9. 05. 20 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
8. 05. 20 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
7. 05. 20 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
6. 05. 20 Brez naloge
5. 05. 20 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
4. 05. 20 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
3. 05. 20 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
2. 05. 20 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
1. 05. 20 Brez naloge