Trogár 2020

Nitra, Slovaška,   01. maj 2020 – 10. maj 2020

Naloga 6, Klubski, 08. maj 2020

Verzija naloge: task (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
123KALVARIA 3,73 km 120,3° Linija 1,00 km
318ZEMIANSKA OLCA 56,22 km 196,6° Cilinder R=0,50 km
081GBELCE 47,51 km 84,4° Cilinder R=0,50 km
001NITRA 52,40 km 329,2° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 156,13 km