Trogár 2020

Nitra, Slovaška,   01. maj 2020 – 10. maj 2020

Naloga 3, Standardni, 04. maj 2020

Verzija naloge: task (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
217PLASTIKA 3,16 km 47,5° Linija 1,00 km
179MINCOL 140,09 km 36,5° Cilinder R=0,50 km
235RAKYTA 105,59 km 216,4° Cilinder R=0,50 km
165LUBENA 64,08 km 41,1° Cilinder R=0,50 km
001NITRA 92,50 km 220,8° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 402,26 km