Trogár 2020

Nitra, Slovaška,   01. maj 2020 – 10. maj 2020

Naloga 6, Standardni, 08. maj 2020

Verzija naloge: task (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
323ZOBOR 7,34 km 163,7° Linija 1,00 km
052CICOV 68,86 km 199,5° Cilinder R=0,50 km
265STUROVO 68,19 km 85,3° Cilinder R=0,50 km
001NITRA 65,15 km 320,9° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 202,20 km